Guide AMPER OM DIE WERELD (Afrikaans Edition)

Free download. Book file PDF easily for everyone and every device. You can download and read online AMPER OM DIE WERELD (Afrikaans Edition) file PDF Book only if you are registered here. And also you can download or read online all Book PDF file that related with AMPER OM DIE WERELD (Afrikaans Edition) book. Happy reading AMPER OM DIE WERELD (Afrikaans Edition) Bookeveryone. Download file Free Book PDF AMPER OM DIE WERELD (Afrikaans Edition) at Complete PDF Library. This Book have some digital formats such us :paperbook, ebook, kindle, epub, fb2 and another formats. Here is The CompletePDF Book Library. It's free to register here to get Book file PDF AMPER OM DIE WERELD (Afrikaans Edition) Pocket Guide.

Verandering begin op voetsool vlak, nie by politieke partye nie. The founder of Orania is Prof.

Carel Boshoff. I first met him 47 years ago. I has just written my fnal school examinations, and with a group of mates we went for a five -day hike over the mountains and through the streams of what was then the Eastern Transvaal.

Fundraising 2010/Appeal/af

On the fifth day we ended up near Trichardtdal at a mission station of the Dutch Reformed Church. Out of a very humble little cottage walked a man wo introduced himself as Carel Boshoff. He also happened to be the son-in-law of Hendrik Frensch Verwoerd, the architect of apartheid. Over the ears we have had many public debates. Although we have differed fundamentally our relationship has always been one of mutual respect.

Sy baie direkte beskrywings van die optrede van die NP onder FW de Klerk is besonder skokkend en insiggewend. Die antwoord is dus nie een volkstaat nie maar wel twee. Gedagtewisseling en teling vind slegs binne die groep plaas. Of ons die kloof wat met apartheid tussen ons ontstaan het sal kan oorbrug sal die tyd ons nog moet leer. Die basiese kriteria bly die genepoel en volkskarakter.

Hoe kan jou idee werk Pedro? Kleurlinge, alhoewel Afrikaanssprekend het nie dieselfde kultuur as ons nie, of hoe? Hul almal het hul eie kultuur. Hoekom dan sou hul in die volkstaat wil kom bly en hul kultuur verruil vir ons sin? Hulle woon basies reeds binne hulle eie Volkstaat, waarop hulle nogal trots is. Inherent erken hy dat hy volks en etniese regte wil ontein van die bruinmense wat baie meer Afrikaner gesind is as wat jy besef.

Voorts meld ons ook dat die Wes Kaap die geskiedkundige tuisland van alle Afrikaner gemeenskappe is. Dit is jou tuisland, my tuisland en die tuisland van die bruinmense. Daar bestaan dus gronde vir die volgende:. Grondeise deur kleurling Afrikaners wat ingestel word teen die huidige bestel.

Madeleine Murray

As voorbeeld bestudeer die skepping van die Staat van Israel. Dit bestaan feitlik, ons sien dit net nie raak nie want dit is te voordiehandliggend. Ek en my maatjies het lekker op die ou mynhope gespeel. Ek vermoed van hulle was dalk kleurlinge.

Kommentaar

Ons het saam Afrikaans gepraat en ek sien geen rede waarom ons nie saam kan woon nie. Volgens Dr Van Zyl Slabbert het Carel II ook geen probleem met die fokus op die positiewe gemeendskaplikke kultuur wat ons saambind met die kleurling mense nie. Wat nodig is, is dat die gemoedere in die Wes Kaap positief ingespan word. Eenvoudige vraag. Politiek word nie deur die mense beheer nie.

There her gutter language is obviously of great use. Ek dink mense moet almal hulle opinies kan stel op beskaafde en sinvolle wyse. Ek het opregte waardeering vir Oom Ben se skrywe en sy opinies, vir die feit dat hy die moeite gedoen het om iets te skryf. Ek stem nie saam met verdagmakerye en swak taal nie.


  • Registreer vir jou gratis proefperiode van 30 dae.?
  • Search Results.
  • Gratis eBoeke.
  • juggling act of life: Tuesday Books day.
  • Renostergenetika moet bewaar word.
  • Read PDF Web Content: A Writers Guide!

Niemand word ontwortel nie,niemand word verdryf nie. Hoewel Afrikaner-selfbeskikking die groot binder is moet die taak nie net aan die Orania Beweging oorgelaat word nie. Ander Afrikaner groepe moet ook aangemoedig word om met dorpstigting te begin. Ek glo nie dat daar juis sprake kan wees om die Wes Kaap daarby in te lyf nie.

Klein landjies is tog die waarin die regering die naaste aan die bewoners is. Hulle is ook die landjies met die hoogste lewensstandaarde. Baie goeie berig! Die Orania bestuur het nou al 20 jaar se ondervinding in die stigting en bestuur van Orania. Ek stem ongelukkig nie met u saam nie.

Adriana noem tereg dat ons meer oordentelik moet wees in hoe ons met mekaar handel, maar ek dink ons jonger mense voel dalk dat ons te versigtig en te oordentelik met ander volke handel. So is my oupa grootjie se swaer, Mathys Olivier in die Brandwater omsingel saam met, as ek reg onthou kamerade.

Ek praat liefs nie van Oupa Greyling nie want wat met hom gebeur het ontsel my. Die Israeli model was gebaseer op die vestiging van landbou kollektiewe plase: Kibbutzim. Dit sal slegs werk as daar genoeg mense is wat betrek word en dit sal slegs gebeur as Afrikaners kollektief so arm is dat hulle hul middel klas lewensstyl kwyt is. Dit is die dat Orania stadig groei en dis die dat daar net een Orania is. Ek beskou alle Afrikaanse kleurling mens as outomaties deel van die Afrikanervolk. Ek kan u die versekering gee dat baie van hulle ook so voel.

Navigasie-keuseskerm

Ek gee in elkgeval nie om watter kleur iemand is nie, as hy my taal praat, my waardes deel en bereid om te stry vir selfbeskikking dan is hy my kameraad. Net soos ons getroue agterruiters van ouds. Net soos ene Baantjies wat seketaris was van die ou Republiek vra vir Rudolf Herbst hy het al herhaldelik melding gemaak van die feit. In agenome die onetiese en immorele Apartheidsbeleid sal bruinmense dit verwelkom om hulle eie land te he waar hulle nie onder blanke of swart heersers moet leef nie.

Sateliet photos wat ek al laasjaar bestudeer het toon dat daar baie geleentheid bestaan vir die skep van vakansie en golf oorde aan die weskus. Dus ondersteun sy regse volgelinge nou eerder die DA wat as meer geloofwaardig gesien word nie heeltemal sonder rede nie! SA se politiek is rasse politiek. Maar dit is besig om baie stadig te verander. There were about 10, soldiers, but General Joubert had far more than that number of horsemen ready to his hand, and we fully looked to see him unleash them on the enemy, but to our surprise there was no pursuit.

Dit was toe Gen Joubert en nie Cronje wat die fout gemaak het. Jammer vir die fout. Dit som vir my die tragedie van die Afrikaner geskiedenis sedert onafhanklikheid van Britanje op. Deesdae, tenspyte van Naspers en die SABC se negatiewe beriggewing, is mense of neutraal of openlik opgewonde oor Orania as Afrikanertuiste. Mens sien dit duidelik in Orania self waar groei die afgelope drie jaar die vorige sewentien jaar se groei by verre oortref.

Die waarde wat in Orania aan eiendom toegevoeg is moet nog net onder die aandag van beleggers kom om met soortgelyke projekte te begin. Onder die verarmde deel van ons groep is daar baie potensiaal en talent wat net wag vir die regte geleentheid om benut te word. Sulke geleenthede moet net geskep word tot voordeel van alle partye. Ek moet mnr Le Roux prys vir die akkomoderende toon waarin die artikel geskryf is.

Meeste mense, ek ingesluit, is geneig om oor krities en afbrekend te raak wanneer hulle met ander groepe en menings verskil. Mnr Le Roux bewys dat jy jou eie opinie reg kan bewys sonder om iemand anders noodwendig verkeerd te bewys. Ek is besig om my regskripsie te skryf oor Afrikaner sesessie. Een ding wat ons Afrikaners moet besef is dat die ANC nie ons vyand is nie. Ons grootste vyand is apatie. Maar mede Afrikaners om daarvan deel te raak.

Daarna is ware sesessie nie net moontlik nie, maar waarskynlik. In dieselfde asem moet ons ook meer positief oor en trots op wees wat ons reeds beryk het en hoe ons elke dag vorder. Dankie vir julle antwoorde. Ek verstaan wel die belangrikheid van Orania soos u dit nou uitlig. Dankie vir die sinvolle wyse waarop u dit stel. Die inklusiewiteit van die konsep vergemaklik enige regsaspekte en ook enige bemarkings en publisiteitsaspekte. Dit is onmoontlik om die konsep effektief te kelder met enige bewerings van rassisme waarvan ons altyd beskuldig word en seker sal word. Eties sou ons arm mense kon ophef en sou dit vir die ganse wereld duidelik wees dat ons nie die booswigtigte is wat die wereld media ons uitmaak om te wees nie.

Daar is jy heeltemal korrek. Die Afrikaners wat oorsee woon is nie apaties nie, hulle is gedemoraliseerd. Hulle het opgegee.